برنده گان جوایز این هفتهٔ ام تی ان

MTN Afghanistan 1.5K Views
  • 178
  • 1
  • 12

Generating Download Links...

برنده گان جوایز این هفتهٔ ام تی ان
شما نیز به سولات ما پاسخ درست دهید و برندۀ جایزه شوید.
#MTN #Winner #onlyforyou #Afghanistan

Posted 3 months ago

نجیبه محمدی 3 months ago

من همیشه فعالیت دارم هیچوقت برنده کریدت کارت نشودم

Ali M Afghan 3 months ago

ټولو افغانانو دپام وړ!!!
راځۍ دغی لیکنی ته کش ورکۍ
چی تر ام ټی ان اصلی دفتره ورورسیږی
کله چی ام ټی ان شبکی مرکز ته دستونزو دحل لپاره کوم شخص زنګ وه وهی نو دوی ورسره دوکه کوی ورته وای چی داول نوبت اخیستلو لپاره ۱ لومړی شمیره وه وهۍ
نو خبره می دا کوله چی کله بیا تاسی لومړۍ ۱شمیره ووهۍ نو له تاسط اکونټ څخه ۵کمیږی
نو.دا اوس رشوت نشوو
او که دغه ۱شمیره مو وه نه وهله نو باور.که که هفتو هفتو کی هم جواب درکړی
MTN Afghanistan
MTN Customer Services

نیلوفر نیازی 3 months ago

موفق باشند

بارکزی احمدی 3 months ago

ختانانلنگا

پوهان تنها 3 months ago

همیشه لایک کنمت کردم
پاسخ درست دادم
پست به اشتراک گذاشتم
هیچکدام جایزه از شبکه MTN Afghanistan ندادم

عفت احراری 3 months ago

دورغ هم حد داره

احمدظفر محمدی 3 months ago

درست است یک سال میشه که جواب میتم

عاقله احمدی 3 months ago

راستی