ಕುಡಿಯಲು ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು

Spandana TV 1.1K Views
  • 4
  • 0
  • 0

Generating Download Links...

ಕುಡಿಯಲು ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು. ಜನರಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಕಲೇಶಪುರ ನಾಗರಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ...

Posted 5 months ago