صدای عشق - #Moein #معین #پست_ویژه من عاشق می نوشم (اجرای...

صدای عشق
صدای عشق 3K Views
  • 253
  • 71
  • 6

#Moein #معین
#پست_ویژه
من عاشق می نوشم (اجرای داخل ایران سال 57)
من عاشق می نوشم، می سوزم و خاموشم
شبها در میخانه، افتاده و مدهوشم
امشب فارغ بینی ز...

Posted 3 years ago in - .