فرداد فرحزاد: اکثر خبرنگاران بی‌بی‌سی اصلاح‌طلب و مخالف با براندازی‌اند | Facebook

Taghato
Taghato 8.8K Views
  • 454
  • 72
  • 28

فرداد فرحزاد، خبرنگار اخیرا-جداشده از شلکه خبری بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید اکثر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شاغل در این شبکه دنبال اصلاح جمهوری اسلامی‌اند و...

Posted 2 years ago in - .