Văn Mai Hương - Vietnam Idol Kids - 1379260632162795

Ai còn nhớ cậu bé này ko?
Xem nhớ xem đến cuối nha cả nhà ;)

#VietnamIdolKids
#VanMaiHuong

Posted 2 years ago in ENTERTAINMENT