Văn Mai Hương - Vietnam Idol Kids - 1379216402167218

Bé Cường tập hát mà nghe giọng cô Hương cười khoái chí ghê :)))

#VietnamIdolKids
#HoVanCuong
#VanMaiHuong

Posted 2 years ago in ENTERTAINMENT