JOYVN - Red Velvet Joy Vietnamese Fanpage - 1363395913773421

[INSTAGRAM]

171029 Red Velvet's Official Instagram Update - Joy

Vâng =))))))) Park Jwoy đã lại bắt theo trò của bé Rim hôm trước =))))) Maknae làm trò luôn phải có cặp pặp pặp =)))))

Link: https://www.instagram.com/p/Ba0o7NYHqae/

IG: redvelvet.smtown

~ Hàn ~

Posted 2 years ago in OTHER