Ji Chang Wook Thailand By Naja - 1323067974494337

Ji Chang Wook Thailand By Naja
Ji Chang Wook Thailand By Naja 1.6K Views
  • 163
  • 11
  • 11

(Teaser) ซีรี่ส์ "Empress Ki" กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน"

เวลาออกอากาศ : จันทร์ - วันศุกร์
เวลา 11.20 - 12.45 น.
ช่อง 3Family ทีวีดิจิตอลหมายเลข 13

เริ่มศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561นี้

#Empresski will be on air in August 10, 2018

#지창욱 #Jichangwook #จีชางอุค
#อุคจ๋า #기항후

Posted 1 year ago in OTHER