سخنرانی استاد نبی پور رییس جشنواره دانشجویی | Facebook

سخنرانی پوهنیار استاد سمیع‌الله نبی‌پور در مراسم افتتاحیه‌ی دومین جشنواره‌ی فیلم کوتاه دانشجویی در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل

Posted 4 years ago in - .