Đơn vị tác chiến điện tử ( Comrade Commissar ) - 1284278701695087

Việt Nam nghèo nên chỉ có mỗi mấy cây bút chì này, đúng là kém xa đế quốc Đông Lào :'(

- Quán bia tổng hợp -

#ComCom

Posted 2 years ago in OTHER