ใหญ่ อีกแล้ว หมายข้างทาง (( โดดสูงกว่านี้ มีอีกมั้ย ! ))

ใหญ่ อีกแล้ว หมายข้างทาง (( โดดสูงกว่านี้ มีอีกมั้ย ! ))

เหยื่อ : กระดี่จัดเต็ม น้ำหนัก 8 กรัม

ผลงานโดย : น้าฟ้า FB(ฟอฟ้า สถาปัตย์)

Posted 5 months ago in LIFESTYLE