. برای هممون ،یه روزایی هستن که... . . .... - Amirnezam Samadabadi

Amirnezam Samadabadi
Amirnezam Samadabadi 78.5K Views
  • 3.2K
  • 1.3K
  • 233

.
برای هممون ،یه روزایی هستن که...
.
.
.

"برای همه مان، یک روزهایی هستند که می نشینیم کنج اتاق و همانطور که دست هایمان یخ کرده می گویم : دیگر نمی شود...

Posted 4 years ago in - .