વડતાલ થી છપૈયા પદયાત્રા.........

Swaminarayan Vadtal Gadi 587.7K Views
  • 77.1K
  • 2.5K
  • 2K

Generating Download Links...

વડતાલ થી છપૈયા સુધીની 1500 કિલોમીટર ની પદયાત્રા કરીને આજ 80 થી વધુ ધર્મકુળ આશ્રિત સાંખ્યયોગી બહેનો છપૈયા પધાર્યા.
દિવસ 35

#chhapaiyadham #padyatra

Posted 7 months ago

Usha Vachhani 5 months ago

🌷🙏🌷

Bhavna Gondaliya 6 months ago

🙏🙏🙏

Bansi Gameti 6 months ago

જય શ્રી સ્વામિનારાયણ

Vishal Patel 6 months ago

Jay Swaminarayan

Jayesh Sarvaiya 6 months ago

Jay Swaminarayan 🙏

Bhavesh Patel 6 months ago

Jay swaminarayan

Parmar Nita 6 months ago

Jay Swaminarayan

Krisna Varu 6 months ago

Bhavnesh Patel 6 months ago

જય સ્વામિનારાયણ