K.B. SAUD - "निदारमा लर्काएर सप्तरङगी टीको .....हेरि रहु...

K.B. SAUD • 5 years ago   38     3  •  1.9K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

"निदारमा लर्काएर सप्तरङगी टीको .....हेरि रहु सदै तिमी सिखरको बाटो ...
#ओखरमा फोरिदिय बाधाहरु मैले .......जतापनी पुग दाजै घाम भन्दा पैले"...
#जतिपनि...

Comments