Ingus Stauģis

Mēs - Talsiem un novadam
Mēs - Talsiem un novadam 3K Views
  • 35
  • 21
  • 0

Amatiermāksla ir cilvēka radošais pašizteiksmes veids, kas nodrošina kultūras mantojuma pārmantošanu, saglabāšanu un popularizēšanu no paaudzes paaudzē.

Talsu novads vienmēr ir varējis lepoties ar saviem amatiermākslas kolektīviem – dejotājiem, dziedātājiem, aktieriem, lietišķās mākslas un mūzikas pārstāvjiem, kuri vienmēr priecē iedzīvotājus ar skaistiem priekšnesumiem dažādos pasākumos un palīdz izskanēt novada vārdam Latvijā un arī ārpus tās robežām.

Uzskatu, ka amatiermākslas nozarei novadā ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība un jārod iespēja sniegt papildu finansiālo un informatīvo atbalstu, lai spētu iesaistīt pēc iespējas vairāk talantīgos iedzīvotājus un nodrošinātu viņiem pamatvajadzības –nepieciešamo inventāru, tērpus un vietu, kur trenēties vai mācīties . Pagaidām šī sfēra ir balstīta tikai uz cilvēku nesavtīgo entuziasmu un pašu finansiālo ieguldījumu.

Stauģis Ingus partijas Mēs - Talsiem un novadam Talsu novada domes deputāta kandidāts Nr.10

Posted 2 years ago in POLITICS