Hội Dìm Hàng EXO - 1188806914530675

Hội Dìm Hàng EXO
Hội Dìm Hàng EXO 28.6K Views
  • 5.5K
  • 510
  • 199

Fanboy của Kim Gấu.
Các chị em vào xem fanboy cũng giống như fangirl chúng ta thôi, khi chọn yêu một người cũng ra sức yêu thương, ủng hộ, quan tâm từng chút một như vậy đấy.
Công Kuma.

Posted 2 years ago in ENTERTAINMENT