Dhi Lava Video - 1171763489591943

Dhi Lava Video
Dhi Lava Video 13.5K Views
  • 171
  • 173
  • 23

Song: Edheveythy Adhu Hurevey
Album: Sarindha (1997)
Vocal: Ali Rameez Ft Fazeela Aamir
Music: Copy

Edheveythy adhu hurevey edhi mithuraa fenan X2
Ninje hama gaaimu nuvaaney fini fini vaa Dhanvaru
Edheveythy adhu hurevey edhi mithuraa fenan
Ninje hama gaaimu nuvaaney fini fini vaa Dhanvaru
Edheveythy adhu hurevey edhi mithuraa fenan

***********************************************

Magey reytha gunamun dhaany kalaa vaathy handhaan X2
Heeveyey hiyy edhi bunelaa hen mithaangaa
Hunan X2
Ninje hama gaaimu nuvaaney fini fini vaa Dhanvaru
Edheveythy adhu hurevey edhi mithuraa fenan

***********************************************

Reydhuvaa heydave nimigen dheyey Mithuraage namun X2
Noorekey thee ey hayaathaa eujaalaa genan X2
Ninje hama gaaimu nuvaaney fini fini vaa Dhanvaru
Edheveythy adhu hurevey edhi mithuraa fenan

***********************************************

Loabivaa hoadheyey loabyga handaan aavaa Hindhu X2
Adhu kalaa loabi nuvey hey bunelaashey angan X2
Ninje hama gaaimu nuvaaney fini fini vaa Dhanvaru
Edheveythy adhu hurevey edhi mithuraa fenan X2

Posted 2 years ago in MUSIC