"Başaramayacaksınız!" | Facebook

Furkan Dergisi
Furkan Dergisi 10.3K Views
  • 42
  • 39
  • 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "B A Ş A R A M A Y A C A K S I N I Z !"

Posted 4 years ago in Politics - .