ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ဖူးခဲ့ေသာ ဇာတ္ကားေလးမ်ား - 1159852067404277

ေမွာ္ဆရာႀကီး ေမာစ့္ ၏ သရဲကားမ်ား (၁)
သီခ်င္းသံၾကားရင္ ရပ္ၿပီး နားေထာင္တတ္တဲ့ သရဲ 90kidsအႀကိဳက္

Posted 3 years ago in OTHER