KHI CHÚNG TA GIÀ...

KHI CHÚNG TA GIÀ...
Một cặp đôi quyết định tham gia thử nghiệm hóa trang, họ sẽ được hóa trang sao cho già đi theo năm tháng. Phản ứng của họ dành cho đối phương sẽ khiến bạn cảm động... Đời người mấy ai yêu nhau mà được bên nhau trọn đời? Chúng ta sẽ phải đi đến tận đâu để được nhìn thấy nhau già đi?

Posted 3 years ago in BUSINESS