Ampli digital Nghe Nhạc thông minh kết hợp DAC cao cấp NAD C368 và Modul MDC BluOS - Đón đầu tương lai nhạc số.

TecHland-Audio
TecHland-Audio 44.8K Views
  • 41
  • 10
  • 2

Ampli digital Nghe Nhạc thông minh kết hợp DAC cao cấp NAD C368 và Modul MDC BluOS - Đón đầu tương lai nhạc số.

Xem chi tiết review tại : https://goo.gl/LMQWDk

Sản phẩm từng đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới này có gì hot?
#Techland #TechlandAudio #TechlandTv
#AmpliNad #DAC #NadC368 #NadC388
#AmpliCaoCấp #AmpliTíchHợpDAC
#QAcoustics3050i #QAucoustics3000i

Đặc biệt tặng kèm Module MDC BluOS và 5m dây loa 79mm khi mua Q Acoustics 3050i và Ampli Nad C368

Posted 1 year ago in TECHNOLOGY