Hương huống luyện cho Kiwi nè mọi người... - Văn Mai Hương - Vietnam Idol Kids

Hương huống luyện cho Kiwi nè mọi người ơi , giỏi quá cơ.
À mọi người chú ý tí Hương đi diễn cùng các idolkid sẽ livestream đó các nhà chú ý đón xem nhé...

Posted 4 years ago in - .