พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน ธรรมบรรยาย - ความสุข ความทุกข์ ไม่ได้มีอยู่จริง แต่คนเราก็ทุกข์ได้เพราะอะไร? | Facebook

Download MP4 SD 39.89MB
  • QR code for mobile device to download SD video

ความสุข ความทุกข์ ไม่ได้มีอยู่จริง แต่คนเราก็ทุกข์ได้เพราะอะไร?
ความสุข ความทุกข์ ไม่ได้มีอยู่จริง แต่คนเราก็ทุกข์ได้เพราะอะไร ?
บรรยายในคอร์ส Happy Countdown โดย
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต...

Posted 8 months ago in general