Cách học tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu

Cách học tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu
Đây không chỉ là cách học tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu mà cả cho những người mất gốc, mất phương hướng khi học một ngoại ngữ. Hãy dẹp bỏ những nghi vấn sau và tìm câu trả lới trong clip:
- Động lực đúng đắn để học ngoại ngữ?
- Bạn không có khiếu học ngoại ngữ?
- Bạn đã quá lớn tuổi?
- Bạn không thể tiếp cận với nước bản xứ để ôn?
- Trí nhớ bạn kém để học từ?
- Bạn sợ làm nhàm chán cho người bản xứ?
Clip sẽ giúp bạn có phương pháp tiếp cận ngoại ngữ tốt, hãy khám phá nhé!
...............................................................................................
Nguồn: TEDvn - Benny Lewis - Phương pháp học ngoại ngữ

Posted 3 years ago in BUSINESS