3000 từ nói tiếng anh thông dụng

Theo Đại học Oxford, 3000 từ tiếng Anh thông thường là đủ để sử dụng cho một người đàn ông bản ngữ tiếng Anh trong cuộc sống của mình. Nó có nghĩa là bạn có tiếng Anh và bạn sẽ không phải lo lắng về việc học tiếng Anh nữa.

Chúc các bạn học tiếng anh tốt.

Posted 3 years ago in BUSINESS