ByunBaek World - A Piece Of Byun Baekhyun - 1062767657193251

[#Byun_ké_IG] 170807 real__pcy IG update with Baekhyun

CAP: " Baekhyun trên đường đến trường"

Trans:
CY: Cậu đang đi đâu đấy??
BH: Mình vừa mới kết thức lịch trình!
CY: Cậu hay đi xe đạp lắm à?
BH: Đúng vậy, mọi người nên đi xe đạp nhiều hơn=)))))))))
(engtrans.94_degrees )
__

YAHHHHHHHHHHHHH

BYUN BAEKHYUNNNNNNNNNN

YAHHHHHHHH

PARK CHANYEOLLLLLLLLLLLL

CÍUUUUUUUUUUUUUUU
TT-TT

https://www.instagram.com/p/BXfAK6jlX3_/?taken-by=real__pcy

Chẫm <3 BBW

Posted 2 years ago in MUSIC