เสียงประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์...

เสียงประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ เพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) วันที่ 20 มกราคม 2560

Posted 2 years ago in OTHER