Nhận Nuôi Thú Cưng - Hanoi Pet Adoption - 1040612479414587

Nhận Nuôi Thú Cưng - Hanoi Pet Adoption
Nhận Nuôi Thú Cưng - Hanoi Pet Adoption 476,637 Views
  • 18092
  • 2788
  • 547

CHÚ MÈO CON BỊ TEO MẮT

Bé miu con đi lạc và rất quấn người đã cho bé ăn. Mặc dù lúc đầu chú ấy chỉ định cho bé ăn và để bé đi, nhưng sau khi thấy bé không có mắt thì đã không lỡ làm vậy. Nhờ có chú mà bé được phẫu thuật mắt và có cuộc sống tốt đẹp hơn ^_^

------
Loài vật cũng có tri giác và cảm xúc, chúng cũng biết đau, biết sợ hãi, biết yêu thương và muố‭n được yêu thương. 💓
Xin bạn hãy giúp đỡ và nhận nuôi, xin đừng xua đuổi, đừng vứt bỏ vật nuôi của bạn, nhất là khi chúng ốm đau hay già yếu. Cuộc sống và cả thế giới của chúng chỉ có thể tin tưởng và dựa vào bạn mà thôi. 🐾🐾🌏
---
Sub: MeoKu
Nguồn: SBS TV동물농장x애니멀봐
Admin: Shin
#Hanoipetadoption #Nhannuoithucung

Posted 1 year ago in OTHER

GenFK.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: GenFK.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.