KTOVN - Kang Tae Oh Vietnam Fanpage - 1035712353176881

5URPRISE tại WE LIKE 2NIGHT đêm qua :)

Lúc đi qua Taehwan cười tươi quá làm bạn nữ nào đấy phải thốt lên "Ôi thần kì ghê ㅠㅠ"

(Cre: my_favorite_things)

Posted 3 years ago in ENTERTAINMENT