အတုအေယာင္ ေတးဆို----ေဌးေဌးျမင့္(မူရင္းအဆိုေတာ္)

🎻အတုအေယာင္🎻
ေတးဆို----ေဌးေဌးျမင့္(မူရင္းအဆိုေတာ္)
ေတးေရး---ကိုသက္ဦး

Posted 9 months ago in FOOD_HEALTH