ആത്മീയ കച്ചവടം

WOC
WOC 168.6K Views
  • 884
  • 3.2K
  • 157
Download MP4 SD 2.24MB
  • QR code for mobile device to download SD video

സ്വന്തം സഭയിലെ വൈദീകനോട് പോലും കോഴ വാങ്ങുന്ന നേതൃത്വം.
പിന്നെ സാധാരണകാരന്‍റെ കാര്യം ഒന്നും പറയേണ്ടല്ലോ.
എല്ലാം ഒരു തരം ആത്മീയ കച്ചവടം.

പണത്തോടുള്ള ഈ ആര്‍ത്തി കാരണം പള്ളികളില്‍ യേശുവില്ല,ക്രിസ്തുവിന്‍റെ വചനം പാലിക്കുന്നവനും ഇല്ല തല്‍ഭലം തമ്മില്‍ തല്ലും ആത്മീയ അഹങ്കാരവും ഗര്‍വ്വും മിച്ചം.

Posted 2 years ago in NEWS