EXO - EXO L We Are One VietNam Fanpage - 1016846465046051

Ôi ngắm nhìn đồ của mấy oppa kìa đẹp hết sức...Ở đâu đâu cũng có hình ảnh của mấy anh... <3 <3 <3

Posted 4 years ago in MUSIC