[VID] 151103 Oh My God MV OST - Lay : Ôi... - EXO - EXO L We Are One VietNam Fanpage

[VID] 151103 Oh My God MV OST - Lay :
Ôi cái xem Mv thấy dễ thương gì đâu á bài hát cũng thế nữa .. Lay là ông bố tương lai tuyệt vời đấy nhá ♥ ♥ Bao cô...

Posted 5 years ago in - .