EXO - EXO L We Are One VietNam Fanpage - 1015660668497964

Download MP4 SD 249.26kB
  • QR code for mobile device to download SD video

[everyshot] 151101 BAEKHUYN:
Đã đến Hàn Quốc !!!
Lên máy bay rồi còn điệu đà nữa :D :D cẩm hường chọn màu đẹp quá <3 em cũng thích hường :) ...sao không tháo khẩu trang cho dân tình ngắm nhan sắc :)
https://www.everyshot.co/p/BzdEOwAAAGk
Via: Exofanbase

Posted 4 years ago in MUSIC