Klimaattop

D66
D66 8.1K Views
  • 109
  • 19
  • 105

🌍 We moeten nú in actie komen voor een schone toekomst. In Nederland en Europa. Daarom sluiten we de kolencentrales, bouwen we meer windmolens op zee en werken we aan een ambitieuze Europese klimaatwet.

Deze week zetten wereldleiders, wetenschappers en politici het Parijsakkoord om in concrete acties. Onze Rob Jetten - Tweede Kamerlid D66 en Gerben-Jan Gerbrandy zijn bij de klimaattop in Bonn! ⤵

Posted 2 years ago in POLITICS