Эрдэнэ суманд үүссэн газрын маргаантай асуудлаар бэлтгэсэн сурвалжилга

My Club
My Club 15.9K Views
  • 108
  • 206
  • 7

Төв аймгийн Эрдэнэ суманд байдаг модны талбайд үүссэн газрын маргаантай асуудлын талаарх МонголHD-н Мэдээний албаны бэлтгэсэн сурвалжилга.
Via: Оргил Цаг мэдээллийн хөтөлбөр

Posted 2 years ago in OTHER