Việt Tân - LỘ : TẬP CẬN BÌNH HÁN HOÁ VIỆT NAM – ÂM MƯU QUÁ...

Việt Tân
Việt Tân 78K Views
  • 2.1K
  • 950
  • 452

LỘ : TẬP CẬN BÌNH HÁN HOÁ VIỆT NAM – ÂM MƯU QUÁ THÂM ĐỘC VỚI SỰ TIẾP TAY CỦA THÀNH PHẦN TAY SAI LÃNH ĐẠO VIỆT NAM.
Một quả bom nguyên tử vừa nổ trong...

Posted 4 years ago in Politics - .