[TRANS] 151101 BAEKHYUN everyshot... - EXO - EXO L We Are One VietNam Fanpage

[TRANS] 151101 BAEKHYUN everyshot update:
"Fukuoka! Trên đường đi đến địa điểm của concert #Pretty #Fighting #EXOL"
Đang trên đường đến địa điểm quẩy nè...

Posted 5 years ago in - .