EXO - EXO L We Are One VietNam Fanpage - 1014068798657151

SMTOWN WONDERLAND Halloween Party:
[Short Video]
Nhìn sơ thấy bữa tiệc cũng rất hoành chán ấy chứ đồ ăn khắp bàn luôn kìa ,người thì đông đúc...Có ai thấy mấy anh nhà mình chưa?? :)

Posted 4 years ago in MUSIC