EXO - EXO L We Are One VietNam Fanpage - 1011727275557970

[VIDEO] SPAO “PLAY with BULLDOG” EXO 2015 FW
Ngắm trai đẹp đi bà con... không đẹp không lấy tiền :) :) nhìn dễ thương chết đi được <3 <3
Chọn anh nào mang về nhà đi :D :D

Posted 4 years ago in MUSIC